بێ خەمی مەردم لە خراوتربین و خوەشهاڵی دەسەڵات لەی بێ خەمییە!


فازڵ وەلیان


ئاڵوگووڕی و خوار و بان بین ئابووری و ئاست فەرهەنگی کوومەڵگا، هووکار و دەلیل فرە دیرد. هەر ولاتێگ وە نسبەت کارگەری و دەس داشتن ڕووشن هویرەیل و سیاسەتمەدارەیل و ئوستادەیل دانشگا و هونەرمەندەیل وەگشتی تەمامچین و لایەنەیلئەو وڵاتە، دەرەجە و ڕادەی گووڕانکارییەیل و خوار و بانیەیل لە گشت باوەتەیل جیاواز و بایس لەی بارەوە وە ئارامی و وە دققەتەو بایدە قسیە و بزانید چە ئویشید و چوی ئویشید.
بەڵام هەرکەسێگ وە بنەڕەت شوین و جی و پایگا و ڕوانگەی خوەی لە بارەی ئەهواڵ ولاتەگەی نەزەر دەید.
وەگشتی هەرکاممان لە درێژای تەمەنمان چەندین جار شنەفتیمنە ک خەڵک ئێران وە چەو وڵاتەیل و نەتەوەیل دەور و وەر خوەی، یەکێگ لە سیاسیترین و ئاگاترین و وەرچەوڕوینترین خەڵکەیل ناوچەگەن.
ئی قسیە لە دەم موئەلمەیل و مامووسایل دانشگا و لە ڕادیۆ و تلیزوین و ڕاگەیاننەیل گشتی، هەمیشە دوپاتەو بوود و وە گووشمان هاوردنە و تیەرنیش.
ئی کارە ئەقەرە تکرارەو بیە ک چمانی توان باوەڕ و ئیمان وەی دروشم و شوئارە باریمن و ئەڵبەت فرەیگمانیش باوەڕ کردیمنە و تەنانەت هەر وەیەیشە نەوسایمنە و ڕێکلام و تەبلیق ئەڕای کەیمن ک خەڵک ئێران وەگشت ڕەنگاوڕەنگی و جوورایجووریەگانیشی، بەلام لە فەهیمترین و تێگەیشتیترین و ئایکیۆبەرزترین مەردمەیل خوەرهەکات ناوڕاس و جاروباریش باهووشترین خەڵکیل جەهانن!.
وەهەرهاڵ ئی دەسپێک و سەرەتا ئەڕا ئیە وتریا ک بچیمنە سەر بارودووخ و هاڵ و وەزئـ ئیسە و تەنانەت چەن دەیەی پێشتر ئی خەڵکە. بزانیمن ئایا لە ڕاسییا ئی خەڵکە باهووشترین خەڵک ناوچەگەن؟ ئایا مەردمێگ ک لەی ناوچە ژییەن، زیرەکترین مەردم خوەرهەڵات ناوڕاسن؟ ئایا سیاسیترین مەردم وە نسبەت وڵاتەیل دەور وەر خوەیان، خەڵک ئێرانن؟ وە . وە . وە فرە لەی پرسیارەیلە . . .
ئی چشتە ک لەیرە خریەیدە وەر باس وە تەمام ئاگایی و زانیارییەیلە لە بارەی ئەوزائـ ئێران و سیستم دەسەڵاتداری ئاخوندی.
نویسەر بابەتەگە وە وەخاسی و وەڕاسی زانێد ک ڕژیم جمهووری ئسلامی یەکێگ لە دەسەلاتدارەیل و هوکمڕانەیل زووردار و ترسناکە ک وە تەمام مانا یەی سیستم توتالیتر و چنگ خستی وە گشت بەشەیل ژیان تاکەکەسی و خوسووسی و شەخسی خەڵکە.
بەڵام ئیانە وە هویچ شێوە و ڕێیگ نیوەدە هووکار ئەڕا ئیە خەڵک یەی وڵات ڕێ بیەنە هوکمڕان و دەسەڵاتەگەی سەر خوەیان ک تەنانەت خواردن و خەفتن و هەناسەکیشانیانجیرەبەندی بکەید و وە ڕوێ دەیقە و سائەت و کات و سات گشت چشتێگ دابەش بکەیدە بەینیان. بەڵکم بایس خەڵک هساو و کتاو ژیان خوەیان لە دەسیان بوود و ئاگایان لە خوەیان بوود ک ئەگەر ئی زەخت و فشارەیلە لە ڕادە وە دەر چی، ئەوە دی ژیان نیە، بەڵکم ژانە!!!
ئی باوەتە لە ڕاسییا هووکار سەرەکیەگەی ئەڕا نویسانی، لە سەر بێخەیاڵی و کەمتەرخەمی خوەمان کلورد و وەتایوەتی کوردەیل بەش خوارین یانی کرماشان و ئیلام و لوڕستانە لە سەر هاڵ و وەزئـ خوەمانە.
گەر خاس بنووڕیمنە بار ژیان و ئاست ڕووشنهویری جوانەیلمان و بەشداری کردنەیلمان لە باوەتەیل سیاسی و کوومەڵایەتی و فەرهەنگی، ئەوکات دی خاستر ئەڕامان دەر کەفێد ک چ جوور هەڵوێستەییگ گریئمن و چوی لە بارەی قەزیەیل و پرسەیل ڕووژ جبهە گریمن.
لەڕاسییا ئەگەر وەزئـ ناوچەگە و بارودووخ وڵاتەیل و شێوەی نووڕستنیان وە ئێران و هەروەیجوورە نووڕستنیان لە کورد لە ناوچەگە و شێوەی دانووستان کوردەیل بەشەیل تر بێجگە خوەمان وە باسەیل جەهانی و شیوەی قازانج وەرگردنیان لەی بارودووخەیلە چ لە ڕێی کەسایەتییەیل و چ لە ڕێ سیاسەت هزبەیل و قیاس کردنی لە گەرد کوردەیل خوارین، ئەوکات دوینیمن ک لە ئاست خاسێگ نیمن هویچ، بەڵکم لە پلەیل خوار جێ گریمن.
دونیا ئێرەنگە دیرد وەرەو گووڕانکاری گەوراییگ چوود و ئەگەریش خاس بنووڕیمنە دونیا، دوینیمن لە چەرخ و سەدەی بیستم ک چەرخ نەتەوەیل و وە خاوەن وڵات بینیان لەو سەدە بی، بەڵام تەنیا نەتەوەییگ یان گەوراترین ک لەی چەرخە مەنیەسەو ئەوە کوردە و کوردەیل کەلهوڕ و لەک و کرماشانی و لوڕ و کولیایی و گوورانیش بەشێگن لەی نەتەوەی بێ دەوڵەتە، ئەوسا زانیمن ک لە چ ئاست خواریگیم و چەنیگیش بێ خەمیمن!.
نەتەوەی کورد هەتا یەی دەنگ و یەی ڕەنگ نەودن، زەهمەتە ک وە بەرهەم و نەتیجەی خوەی بڕەسێد، وە یەی دەس بین و یەی ڕەنگ بین و یەیسان بینیشی تا ڕادەی فرەییگ پەیوەس و پەیوەندە وە بەش خوارین ڕووڕهەڵات کوردستان.
کورد لەی بەش جوقرافیاییە کار فرەییگ لە سەری کریاس، بەلام لە هەر دو لاوە، هەم لە لایەن دەسەڵاتەو وە هەمیش لە لایەن هزبەیل کوردستان ڕووژهەڵاتەو، بەلام وەداخەو تا ئیسە تەنیا سیستم بەرهەم و نەتیجەی خوەی گردیە.
ئیرەنگە هەرچەن درەنگە، بەڵام کاتیشی هەس ک ئی بەشە بایدە خوەیەو و هویرێگ لە خوەی بکەیدەو و بزانێد قازانجی ها کام لاوە؟!
ئایا پشت بکەیدە برایل و هاوخوینییەیل و بنەماڵە و بنەنەتەوەی خوەی و لایەن دەسەڵات بگرێد؟ دەسەلاتێگ کا هەر لە نوک کلگەیل پای هەتا تەوق سەری وەو خوین کەلهوڕ و زەنگنە و گووران و یارسان و جاف و هەمەوەن و کاکاوەن و سنجاوی و زەند و ... باقیتر پلکیاس؟ ئایا لە مێژوو خوەی بێ خەوەرە؟ ئایا کورد ئی ناوچە ئەوانە لە هویرەو کەید؟
وە دڵنیاییەو نە!!! نە کورد و نە هویچ نەتەوەییگیش ئەگەر زوڵم لەیوا لە لێ بچوود، لە هویری نیەکەید.
بەلام خاسترە ک بەش خوارین کوردستانیش ئیە بزانیمن ک هەر لەی چەرخ وەرینە ک چی هزبەیل کوردی فرە هەوڵ دان هەتا کوردستان یەی پارچە و خاوەن یەی جبهەی ڕزگاریخواز یەکگرتی بسازن، ئیسە ئەڕا سەر نەگرد و چوی بی ک ئەڕا نموونە ئیمە نەتویەنستیم لە گەرد نمایەندەیل "کۆمەلەی ژ ک" و دویاییش نمایەندەیل "کۆماری کوردستان لە مەهاباد" پەیوەندی بەرقەرار بکەیمن، درێژە و لەوانەیە شوینی نەودن، بەلام خاسە ئەگەر هەرکاممان بەش وە هاڵ خوەمان بچیمن و هویر لەو ڕووژەیلە بکەیم و بەشەیل لاواز و لایەنەیل خاس ئەو مێژووە بخوەنیمن و بکەیمنەی چراییگ ئەڕا ڕووژەیل نزیک بانان خوەمان.
لە کووتایی بایس یەی دەنگی و یەی ڕیزی کورد لە وەرچەو بگریمن و تەنیئا و تەنیا بەرژەوەندی و قازانج خوەمان لە وەر چەو بگریم، ئەڵبەت هاوکات وە بی ئەوەیگ ک زەرەر وە خەڵکەیل تر بڕەسنیم.


PM:06:56:18/03/2013
ئه‌م بابه‌ته 1134 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


زۆرترین خوێنراو‌