هەرای دەسەڵات لە کرماشان

فازڵ وەلیان


فرەییگ لە سایتەیل و ماڵپەڕەیل کوردی یا پەیوەست وە کورد، لەی ڕووژەیلە هەواڵ و خەوەریگ بڵاو کردن لە بارەی وەرگری لە قسەکردن وە زوان کوردی لە مەدرەسەیل کرماشان.
ڕووژ شەمە 9 دەیمانگ و لە بڕیاریگ لە لایەن مودیر کولل سازمان ئامووزش و پەروەرش ئوستان کرماشانەو نامەییگ مەهرەمانە و سڕڕی دەر چیە ک بایس لەیەودویا هویچ موئەلم و ئوستادیگ لە سەر کڵاسەیل دەرس مەدرەسەیل ئی ئوستانە وە کوردی لە گەرد مناڵەیل و دانش ئامووزەیل قسە نەکەن.
لەی بەخشنامە هاتیە: لە ڕاستای تەقویەت و دەوڵەمەن کردن زوان معیار و خەزانەی واژەیل زوان فارسی لە ناوچەیل کوردنشین و تەوەجو وە زوان فارسی، گشت دانش ئامووزەیل و موئەلمەیل بوومی بایس لە قسەکردن وە هەر زوان و زاراوەییگ بێجگە لە زوان فارسی خوەیان بپاریزن.!!!
لی بەخشنامە ئی جوور دیارە، ئەڕا ئیە دەر چیە ک ماف و هەق دانش ئامووزەیل غەیر کورد  دانیشتیێ کرماشان ک ئامارەیل ڕەسمی ئویشن تەنیا نزیک وە لە     سەدا     پەنج   شاروومەندەیل کرماشانی تەشکیل دەن، بیەید ک ئەوانەیش بنەماڵە و خانەوادەی کەسەیل نزامی و کشوەریین. چەن ڕووژ وەرجە ئەوەیشە خەوەرەیلێگ بلاوەو بیە ک چمانی وەرپرسەیل و مەسئوولەیل سدا و سیمای کرماشان لە بڵاوبین و پەخش بەرنامەیل وە زاراوەی کوردیێ کەلهوڕی وەرگری کردنە.
ئی بڕیارەی سازمان ئامووزش و پەروەرش لە وەختێگ دەر چییە کە هاوکات لە قانوون ئەساسیێ ئێران هاتیە: لەو مەناتق ئێرانە جوور ناوچە کوردستانیەگان ئێران ک زوانیان زوانێگە بێجگە زوان فارسی، دانش ئامووزەیل تویەنن وە زوان داڵگیێ خوەیان لە پاڵ زوان فارسی دەرس بخوەنن!!!
دو مانگ وەر جە ئیسەیشە ئەردەشیر کشاوەرز نویسەر و مینەوان گەورای کرماشانی لە موساهبەییگ  گلەییەیل خوەی لە بارەی سدا و سیمای کرماشان ڕاگەیان و وەتوید ک چ زەروورەت و پیویستییگ دیرید ک ئەڕا  ناسانن  رایج ترین و دەوڵەمەنترین و قەییمیترین زوانەگان یانی زوان کوردی، شێوەی تەنز وە کار بوەن؟؟!!؟؟
لە چەن شوین لە سایتەیل و ڕووژنامەیلیش لەوبارەوە نویسانە ک: بی هورمەتی کردن کاناڵ زاگروس کرماشان وە بینەر و موخاتەبەیل زوان کوردی. یا  نویسانە : شەبەکەی ماهوارەیی زاگروس لە ئوستان کرماشان لە لایەن میژوو و تاریخ نویس کوردەو وە مەسخەرەکردن و لەودەگی تاوانبار کریا.
ئی ڕویداوەیلە وردە وردە دیرید لە ناو ڕسانەگان و ڕاگەیاننەگان وەرپەرچ و ئەکسولئەمەل ئەڕای پەیا بوود، ئی وەرپەرچەیلە لە لاییگەو جی خوەشهاڵییە و لە لاییگیشەو جی نگەرانیە.
ئەگەر تماشاییگ وەی هەساسیەت و ترسەیل وەرپرسەیل ڕژیمە بکەیم، ئەڕامان دەر کەفید ک لە دویای هەر ئاگاهی و ڕووشن بوین خەڵک و چینیان وەرەو زانیاری و ئاشناییان لە سەر خوەیان و نەتەوە و مللەتیان، هکوومەتیش پلان و تەوتئەیل خوەی ئەڕا نواگیری و سەرکوت فرەتر ئەو مەردمە وە کار تیەرید.
ئیسەیشە و لەی چەن ساڵ دویاییە ک مەردم کورد و وەتایوەتی خەڵک کرماشان و دەور و وەری کەفتنەسە ناو جەریان خودئاگاهی و زنی بینیگ فەرهەنگی، هەر وەی بوونەسە ک ڕژیمیش دیرید لە نوای ئی جویلانەوەی فەرهەنگی و مەدەنییە سەد و مانئـ دروس کەید.
لە کێشەیل گەورای تر کاناڵ زاگرۆس کرماشان بی تەوەجوهی و گووش نەیان وە قسە و باس و داخوازییەیل مەردم و بینەرەیل کاناڵەگەس. ناتەوانی و نەوین ئرادە ئەڕا ناسانن شەخسیەتەیل فەرهەنگی و ئەدەبی مەنتەقە وە بینەرەیل، خستنە وەرچەو کێشەیل و موئزەلات ناوچەگە ئەڕا هەل و لابردنیان و چەندین و چەن خاڵ تر لە دەردەیل ئی کاناڵەسە ک چمانی هیچ وەختیش ئرادەییگ ئەڕا گووڕیان ئی وەزئە نیە.    دەورو وەر ساڵ 1386 بی ک نمایەندەی فرەییگ لە سازمانەیل و ڕێکخراوەیل غەیردەوڵەتی ئوستان کرماشان دانیشتنیگ وە گەرد جانشین ڕیئیس سازمان سدا و سیمای ئوستان کرماشان داشتن و لەو جەلەسە لە دویای قسە و باس فرە و باس لە سەر کێشەیل و ئیرادەیل گەورای ئی تلیزون و ڕادیووە و لازمەی کارکردن لە سەر پێش خستن و دەوڵەمەن کردن زوان و فەرهەنگ ناوچە و مەنتەقەگە کریا .  بەڵام لە دویای جەلەسەگە وەو پەڕ ناباوەڕییەو موئاون ڕادیو و تلیزون لە جواو داواکاری نمایەندەیل ئن جی ئۆ وەگان وەت کە: ئێمە جوور ڕادیو و تلیزون کرماشان وە هیچ شیوەییگ وەرپرس و مەسئوول نیمن لە وەرایوەر ئی خاستەیل ئیوە  وە ئیمە خوەمان زانیمن ک چ چشتیگ زەروورەت و ئەولەویەت دیرێد ئەڕا مەردم.
ئی پرۆژەیلە باوەت و سووژەی گەوراییگە و تەنیا لە کرماشان وە ڕییەو نیەچوود. دەسەڵات جمهووریێ ئسلامی چمانی هەستیاری و هەساسیەت فرەییگ وە کوردەیل بەش خوارین  پیا کردیە و تواید وە هەر قیمەتیگ بیە نوا لە چەسپانن بەشەیل سەرووی کوردستان وە گەرد بەش خوارین بگرید. لە مانگ چوار ئمساڵیش بی ک یەکێگ لە موجریەگان کاناڵ دنا لە یاسووج لە بەرنامەییگ زنە وە گەرد یەکیگ لە بینەرەیل ئیلامی کوردی قسە کرد، هەر وەو بوونەوە ئختار و تەوبیخیگ کەتبی و جددی و ڕەسمی وە پی دریا و وەتنە وە هیچ شیوەییگ هەق ئەوە نەیرید ک کوردی بویشید و ئەگەریش تکرارەو بوو، پەیگەرد دیرید.
لە دویای ئەو بەخشنامە ک لە لایەن ڕەییس سازمان ئامووزش و پەروەرش کرماشانەو دەر چییە، ئیسە ماوەی کەمێگە ک باسێگ تازە سەر گردیە و ئەوەیشە لە بارەی گووڕیان ڕیاسەت ئەو سازمانەسە. ڕووژ جومئە لە سایتەیل باسیگ کریاس لە بارەی ئی گووڕانکاریە و لە گشت گرینگتر ئەوەسە ک ناو چەن کەس وە جێ جەڵاڵ ئەمینی هاتیە ک خاڵ فرە وەرچەویگە.  گوزارشەیل باس لەوە کەن ک یەکێگ لە گوزینەگان ک شانس فرەتریگیش وە نسبەت ئەوەکان دیرید، "هاشم دەرویشی" موئاون ئتتلائات سپای کرماشانە.
چمانی جەلاڵ ئەمینی ڕێیەگە ئەڕا کار فرەتر دژە فەرهەنگیێ "هاشم دەرویشی" خوەشەو کردیە و تەنیا ئەوەی مەنییە ک کاروەدەسەیل جمهووریێ ئسلامی کەسێگ لە ئەمنیەتی ترین بەش سیستم کل بکەن و دویایی ئی نیرووی ئتتلائاتیە باید و دریژە وە پرۆژەی گەورای ئاسیمیلاسیۆن فەرهەنگی مللەت کورد لە کرماشان بیەید.
لە دریژای ئی سی و چوار ساڵە ئەڕای گشتمان دەر کەفتیە ک هکوومەت دیکتاتور و توتالیتیر جمهووریێ ئسلامی تەنانەت پەیڕەو قانوونە لەنگ و ناتەمامەگەی خوەیشی نیە و هیچ ئەرزش و ئهترامێگ ئەڕا نەتەوەیل و مللەتەیل دانیشتیێ ئیران قائل نیە و  گشت توانا و دەسەڵات خوەی خستیەسە کار ئەرا لەناوبردن ئی فەرهەنگ و داب و نەریتەیلە.


PM:07:12:18/02/2013
ئه‌م بابه‌ته 1017 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


زۆرترین خوێنراو‌