ژماره‌ی ڕۆژنامه‌ی ئاسۆی رۆژهه‌ڵبژێره‌:
   
152
2018/6/2
ژمارە:152
پەنجەرە
وتارەکان
مەنسوور سۆفی
ناسر خورشیدی
چاوپێکەوتن
فیلمی رۆژ
نوورباران کردنی ئاسمانی پیرانشار بە بۆنەی ڕۆژی کۆمەڵەوە
www.Asoyroj.com Copyright © 2015 All Rights Reserved