عه‌ڕه‌بستان به‌ هاوپه‌یمانی نێونه‌ته‌وه‌یی بۆ ئه‌منییه‌ت و پاراستنی ده‌ریاوانی په‌یوه‌ست بوو

عه‌ڕه‌بستان به‌ هاوپه‌یمانی نێونه‌ته‌وه‌یی بۆ ئه‌منییه‌ت و پاراستنی ده‌ریاوانی په‌یوه‌ست بوو

ئاسۆی ڕۆژ\ شانشینی سعوودی ڕۆژی چوارشهممه١٨ی سێپتامبری ٢٠١٩ پهیوهست بوونی بههاوپهیمانی نێونهتهوهیی بۆ ئهمنییهت و پارێزگاری كردن لهدهریاوانی پهیوهست بوو

بهپێی ڕاپۆرتی ههواڵنێری ڕهسمی سعوودی (واس) بهرپرسێكی وهزارهتی بهرگری ئهم وڵاتهباسی لهوهكردووهكهسعوودییهبهنیازهبههاوپهیمانی نێونهتهوهیی بۆ پاراستنی ئهمنییهتی دهریاوانی ڕێ ڕهوهدهریاییهكان پهیوهست دهبێت.

ئهم هاوپهیمانییهنێونهتهوهییهبهئامانجی پاراستی كهشتییهبازرگانییهكان، ڕهخساندنی بواری هات و چۆی پارێزراو بۆ هات و چۆ و گهرهنتی كردنی ئازادی كهشتیوانی و بازرگانی جیهانی و ههروهها پاراستنی بهرژهوهندی وڵاتانی بهشدار لهو هاوپهیمانییهلهپێناو بههێزكردنی ئهمنییهت و پارێزراوبوونی كهشتییهتجارییهكان لهو ڕێ ڕهوهئاواییانهپێك هاتووه‌. 

ئهو ناوچانهی كهئهم هاوپهیامانییهپارێزگارییان لێ دهكات بریتین له؛ كهنداو، تهنگهی هۆرمز، تهنگهی بابولمهندهب، دهریای عومان و ههموو ئاوهكانی خهلیج.

پهیوهست بوونی شانشینی عهرهبستانی سعوودی بهم هاوپهیمانییهبهئامانجی پشتیوانی لهههوڵهناوچهیی و نێونهتهوهییهكان بۆ بهربهست دانان و بهگژ داچوونهوهی ههڕهشهكان دژی دهریاوانی، بازرگانی جیهانی بهمهبهستی پاراستنی ئهمنییهتی وزهی جیهان، بهردهوامی ههناردهكردنی وزهبۆ ئابووری جیهانی و بهشداری لهپاراستنی ئاشتییه‌.
ئه‌م هاوپه‌یمانییه‌ له‌ سه‌ر داوای ئه‌مریكا بۆ به‌رپه‌رچ دانه‌وه‌ی هێرش و هه‌ڕه‌شه‌كانی كۆماری ئیسلامی بۆ سه‌ر ئه‌منییه‌تی كه‌شتیوانی و بازرگانی و گواستنه‌وه‌ی وزه‌ بۆ جیهان و كاریگه‌ری دانانی له‌ سه‌ر ئابووری جیهانی پێك هات. وڵاتانی ئه‌مریكا، بریتانیا، ئاڵمان و كانادا پێشووتر به‌م هاوپه‌یمانییه‌ په‌یوه‌ست بوون. ئه‌م بابه‌ته 676 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌


AM:10:37:18/09/2019